Woord voor de maand juni 2018

Woord voor de maand juni: Hebreeën 13: 1,2
– ¹‘Vrienden, blijf van elkaar houden. ²En vergeet niet om mensen met open armen
te ontvangen. Want sommige mensen hebben, zonder het te weten, engelen op
bezoek gehad.’ (BiGT)

Het woord voor deze maand komt uit Hebreeën. Het eerste deel van vs. 2 zal de
meesten van ons niet vreemd voorkomen. Als gemeente proberen wij gastvrij te
zijn, een heel concreet praktisch voorbeeld daarvan is de Sonrise week die wij al
jaren in de eerste week van de zomervakantie organiseren. Het tweede deel van
dit vers kan op het eerste gezicht veel zweveriger lijken. We kennen natuurlijk wel
het verhaal van Abram die gastvrij drie vreemdelingen ontving die engelen bleken
te zijn…. Maar hoe past dit in ons moderne leven van 2018!?

Dan loont het de moeite om eens in de grondtekst te gaan kijken. En daar zien we
dat het Griekse woord voor engel (aggelos) bode of gezant betekent. Dit kan heel
goed ook een mens zijn, zoals Johannes de Doper (Mat. 11:10) en Lucas 9:52
waar de discipelen als aggeloi worden aangeduid. Dat maakt het al een stuk
minder zweverig. Je komt een mens van vlees en bloed tegen die jou een
boodschap brengt door God voor jou bestemd.
En dat brengt ons eigenlijk op waar het echt om gaat. De boodschap die God voor
jou heeft kan op allerlei manieren tot je komen. Het kan gaan om een droom, of
een sterke ingeving, maar zeker ook om een naaste, een mens die je letterlijk
tegen het lijf loopt en jou een stukje troost en goedheid van God laat zien. Maar,
die boodschap kan alleen tot ons doordringen als wij dichtbij God leven en tot Hem
bidden. “Verheft Uw hart, wij zijn met ons hart bij de Heer”, zo staat in de katholieke
liturgie. Dat zal ons helpen om gevoelig te zijn voor het goede dat God op ons pad
wil brengen en daar ook van te genieten. Dat kan ons troost en houvast bieden ook
in moeilijke tijden.
door Joan Brouwers