Omgaan met boosheid. Psalm 137 2 maart 2014.

Psalm 137. 02-03-2014

Met dank aan Timothy Keller van Redeemer Presbyterian Church, wiens preek over psalm 137 mij tot deze preek heeft geinspireerd.
www.redeemer.com.

De Centraal Afrikaanse Republiek is toneel van geweld.
Franse troepen proberen er de orde te bewaren
maar het is onbegonnen werk.
Wat ik extra pijnlijk vind is de betrokkenheid van christenen.

Het schijnt duidelijk te zijn dat de moslims zijn begonnen.
Wie kan dat overzien?
Maar ook als we daar van uit gaan blijft gelden dat christelijke milities op een bizarre manier tekeer gaan.
Geen zelfverdediging; wraak.

We lezen over onschuldige kinderen van moslims
die hun leven en eerbaarheid niet veilig zijn.

Is dit oud testamentisch geweld?
Zouden ze psalm 137 hebben gelezen.

Ik kwam weer uit bij psalm 137 toen ik de situatie in de wereld tot me liet doordringen.
Chaos en moord in de CAF.
Chaos en moord in Oekraine.
Chaos en moord in Syrië.

Wat ik verwarrend vind
is dat veel geweld ook nog wel begrijpelijk is.
Ik keur het geweld van christelijke milities af
maar ik kan het wel een beetje begrijpen.
Dat je vanuit de ellende om je heen gaat slaan.
Dat de boosheid betekent dat je geweld gaat gebruiken.

Alle reden.

Maar juist dan is psalm 137 zo belangrijk.
Het lijkt er in deze psalm op dat er alle ruimte wordt gegeven aan wraak.
Nog de meest verschrikkelijke wraak ook.
Sla die kinderen tegen de rotsen!

Maar als we de setting van psalm 137 goed bekijken
dan zien we een ander licht,
zeker als we het bekijken in het geheel van Gods Woord.

Psalm 137 helpt ons in het leven te staan en om te gaan met boosheid.

· Boosheid serieus nemen.
· Naar God met die boosheid.
· Perk de boosheid in.
· Let op Jezus.

Boosheid serieus nemen.
We vinden hier een uitdrukking van boosheid.
Boosheid die begrijpelijk is.

Ballingen in Babel.
Land verwoest, gevangenen gemaakt.
Pesterij door de babyloniers:
zing nog eens over jullie stad.
Zing nog eens over hoe de Here jullie stad bewaarde
en hoe Hij voor jullie zorgde.
Cynisme van de overwinnaars.

We zien in de psalm herinneringen boven komen.
Toen Jeruzalem verwoest werd stonden de Edomieten te juichen.
We kunnen het ons nog steeds voorstellen.
Juichende massa’s om de ellende van anderen.

Wat er in de stad gebeurde was schokkend.
Een bekende manier om het moreel te breken
was af te rekenen met kleine kinderen.

De overwinnaars namen de zuigelingen
en sloegen die met het hoofd tegen de rots of de grond.
Op zoek naar de zwakke plek van het volk.

Alle reden voor boosheid.

Dat is er voor ons ook als we naar de wereld kijken.
Waar broeders en zusters verdrukt worden
reden voor boosheid.
Laten we vooral niet lauw worden.
We zien in psalm 137 hoe het serieus wordt genomen.

De taal van de psalm:
Vrome verontwaardiging en boosheid.

Markus 3:5: Jezus kijkt met toorn om zich heen.
Hij ziet valse vroomheid.
Hij is ziedend.

Ontkennen van boosheid is altijd fout.

Want boosheid is energie.
Je ziet iets goeds bedreigd worden.
Daar moet je boos over worden.
Deze schepping is niet goed meer,
dus er is voldoende reden om boos te zijn.
God is boos!

Met de boosheid naar God.
We zijn dat niet zo gewend.
Let maar op onze moeite met wraakpsalmen.
We kunnen dat niet zomaar zingen.
Let maar op wat we aan weerstand en gene voelen als iemand boos is.

Nette mensen zijn niet boos.

Gelovigen wel.
Netheid is soms alleen maar netheid:
aan regels voldoen.

Toch leren we meer over gevoelens van boosheid.

Religie zegt: houd je gevoelens voor je.

Werelds denken zegt: gevoelens uiten is doel in zichzelf.

Leven met God leert ons: Gevoelens moet je bidden.
Jouw werkelijkheid in contact brengen met Gods werkelijkheid.

De beste plek voor boosheid is de nabijheid van God.

Bestorm God met boosheid en machteloosheid en voorbede.

Beperk boosheid.
De aktie wordt bij God gelegd.
Psalmist gaat er niet zelf op uit.
Gedenk, Heer, de dag van Jeruzalems val.

Suggestie van het oordeel.
Het oordeel laat hij aan God over.
Wat hebben verdrukkers nodig: een adekwaat antwoord op hun slechtheid.

Hij brengt de boosheid bij God.
Als een rechtspraak.
Doet U er iets mee!

Hij gaat geen wraak nemen,
geen belofte dat hij het betaald gaat zetten.

Dus: Kom voor God met je boosheid.
God kan rechtspeken:
Hij heeft de macht
Hij heeft de kennis
Hij heeft het recht

Voor ons is de wereld veel te ingewikkeld.
Ik geef geen cent voor de motieven van de christelijke milities,
maar ik ken ze toch niet goed?
Wat nou als ze hun kinderen vermoord hebben zien worden.
Wij kunnen het leven niet overzien.
Alleen God kan het.
Hij doorgrond de werkelijkheid.
Hij doorgrondt harten.

Ontken de boosheid niet
maar beperk het
door het bij God te brengen.

Jezus gebruikt psalm 137
Voor ons krijgt de boosheid en het oordeel extra dimensie.
Juist als het gaat om die ellendige uitdrukking.
De kinderen vermorzelen

Lukas 19: Jezus huilt over Jeruzalem.
………De dag zal komen dat jullie kleinen tegen de grond worden geslagen.
NBV: je kinderen verdelgen
Maar Hij huilt.
Diepe ontferming.
NB de stad die Hem zal veroordelen.
Vgl het kruis: Vader vergeef hen.

Jezus begaan met het lot van zijn verraders.
De verdieping.

Boosheid en rechtvaardigheid blijven overeind.
Daar moet voor betaald worden.
God geeft zijn eigen Kleine.

Woede moet ons naar God leiden.
Om niet zelf te oordelen
maar het oordeel aan Hem over te laten.
En dan betrokken te bidden.
Betrokken zoeken naar wegen om de nood van anderen minder te maken.
Om te laten merken dat we verbonden zijn.
Opgenomen in de kring van geloof de hele wereld door.