Woord voor de maand april 2018

Soms krijg ik de meeste verrassende appjes. De laatste verrassing kwam van een 18 jarige dame die uit zichzelf de Bijbel was gaan lezen. We kennen elkaar al vanaf het moment dat zij met een van mijn kinderen in de onderbouw van de basisschool zat. Haar appje was: Ik heb...

Lees verder

Woord voor de maand maart 2018

De 40dagentijd voor Pasen is een bijzondere periode. Een periode van bezinning en voorbereiding. Een periode van stilstaan om vervolgens in beweging te komen. In beweging met een bewogen hart; verlangend naar God en gepassioneerd om recht te maken wat krom is. Daarom Veertig dagen Wortel schieten Een oud gezegde...

Lees verder

Woord voor de maand januari 2018

2018 Een nieuw jaar dat we ontvangen van onze Heer. Het is al meer dan 2000 jaar geleden dat de herders de Koning vonden. In doeken gewikkeld in een voerbak. En het was groot nieuws. De Redder geboren. In die ruim 2000 jaar is de Redder onder ons geweest. Elke...

Lees verder

Woord voor de maand december 2017

Woord voor de maand: Lucas 1: 78-79 – ‘Omdat God zo veel van ons houdt, zal hij het hemelse licht naar ons sturen. Dat licht zal schijnen op iedereen die leeft in het donker, in de schaduw van de dood. Dat licht zal ons de weg wijzen naar vrede.’ (BiGT)...

Lees verder

Woord voor de maand juni 2017

Welke stemmen verhinderen je om de stem van de Vader te horen? God de Vader nodigt ons uit tot het feest van de genade. Niet werken voor Hem door ons best te doen. Niet verzuren door de vreugde van anderen als die wel kunnen leven van genade. Maar de liefde...

Lees verder

Woord voor de maand mei 2017

Houd me niet vast! Als Maria Jezus ziet op de dag van de opstanding wordt zij meteen uitgedaagd om nieuwe wegen te gaan. Het zal niet zijn zoals het was; Jezus zal niet meer letterlijk met haar oplopen, ze zullen niet meer samen moe worden en ze zal nooit meer...

Lees verder

Woord voor de maand april 2017

Doe even normaal! Wie leeft met de waarheid van het evangelie: “Hij is niet in het graf, Hij leeft!” zal regelmatig als abnormaal worden beschouwd. Want het is niet normaal om dit te geloven. Daar valt vast niet zo veel aan uit te leggen of aan te overtuigen. Ik vind...

Lees verder

Woord voor de maand februari 2017

Als Jezus de bloedvloeiende vrouw geneest is Hij uit op haar redding. Dat wil zeggen: de heelheid van haar leven. Als volgelingen van onze Heer hebben wij de roeping om dat ook te doen, op zoek te zijn naar de heel zijn en worden van het leven van onze naaste....

Lees verder

Woord voor de maand januari 2017

‘Dit zegt God de Heer: Ik zal jullie een nieuw hart en een nieuwe geest geven.’ Ezechiël 36:26 Deze jaartekst uit het Negeren spreekt van een verbazingwekkend geschenk. Er wordt ons immers niets vreemds aangereikt, maar het gaat om iets dat ons innerlijk aanraakt. Het hart wordt aangesproken. De profeet...

Lees verder

Woord voor de maand december 2016

Woord voor de maand: Psalm 130:6 – ‘Ik verlang naar de Heer, meer dan een nachtwaker verlangt naar de ochtend, naar het licht van de nieuwe dag.’ BiGT – vers 5-6 uit NBV gezongen: luister en kijk: https://www.sela.nl/liederen/81/verwachten.html – ‘Mijn ziel wacht op de HERE, meer dan wachters op de...

Lees verder